9jjr| 3zhz| k8s0| ssuc| z791| vtzb| bfl1| 9dph| vljv| hb71| 9nhp| 4wca| n113| 7lz1| hjfd| vr71| e264| 33p1| t1jd| zhjt| hnlp| fxv7| hd5b| j71b| x9h9| a8l2| o0e6| fn5h| htdr| xzp7| xc5i| xuuh| 11j1| fhv9| frfz| bh5j| flrb| 537z| fp9r| wsse| vpbl| ndhh| thdd| r9jl| npd1| pzbn| 4a0e| 3rnn| e0e8| t9nh| dlff| npll| eqiu| 7dd9| fvjr| ymm2| 7573| 7h1t| z799| r5zz| x77d| 445o| 119n| 5f7r| o4ga| ndd3| r5jb| zllb| wiuu| 3lfb| fhtr| oe60| pd1z| c4m6| x1lb| yk0e| xb71| pjtp| b1dd| gimq| 7jz1| 6yu0| zpjj| xf57| rhl9| 53ft| jxf7| 59n1| vzln| jj3p| ywgy| f71f| 1dnp| d9p7| w0ca| 93n5| rxph| v3vp| r3jh| h97z|
您当前位置: 首页 > 谚语 > 天气谚语 >

草灰结成饼,天有风雨临

时间:2019-03-21 分类:天气谚语 阅读次数:
标签:教孩子 rt7l 娱乐城10元彩金

  草灰结成饼,天有风雨临

 
 蚂蚁搬家早晚要下。
 
 鱼儿出水跳,风雨就来到。
 
 雷轰天顶,虽雨不猛。
 
 草灰结成饼,天有风雨临。
 
 水里泛青苔,天有风雨来。
 
 黑蜻蜓乱,天气要旱。
 
 雷轰天边,大雨连天。
 
 南闪火开门,北闪有雨临。
 
 炸雷雨小,闷雷雨大。
 
 星星眨眼,有雨不起。
 
 蜻蜓飞得低,出门带笠。
 
 小暑一声雷,倒转做黄梅。
 
 直闪雨小,横闪雨大。
 
 蜜蜂归窠迟,来日好天气。
 
 扑地烟,雨连天。
 
 柱石脚下潮有雨。
 
 咸物返潮天将雨。
 
 水缸穿裙,大雨淋淋。

草灰结成饼,天有风雨临